top of page
Schermafbeelding 2021-03-17 om 16.36.15.
Schermafbeelding 2021-03-17 om 10.49.18.
wafelijzers.jpg
Schermafbeelding 2021-03-16 om 21.27.15.
moatje_cover.jpg

Ten huize Goetgebuer

Nevele 1930

Op de hoeve van de kinderen Goetgebuer wordt er hard gewerkt en gaat het leven zijn dagdagelijkse gangetje. Aan dat alles komt een eind wanneer tante Zeunia beseft dat haar dagen geteld zijn en ze, vooraleer ze sterft, haar nichtje uit Parijs nog eens wil zien. De drie ongetrouwde broers en hun zus begrijpen niet waarom hun tante, de dochter van hun overleden zus die in Parijs woonde, na meer dan tien jaar nog eens wil ontmoeten. Cordula vreest dat tante haar fortuin volledig aan haar nichtje zal wegschenken. De drie broers denken dat het allemaal wel niet zo’n vaart zal lopen en zien de komst van hun nichtje wel zitten.
Leontine blijkt bij haar aankomst een knappe jongedame te zijn geworden. Binnen de kortste keren brengt ze haar drie nonkels het hoofd op hol en dat tot grote ergernis van haar tante Cordula.

Schermafbeelding 2021-03-17 om 16.36.15.
Schermafbeelding 2021-03-17 om 10.49.18.

Aan de oevers van de Leie
Nevele 1930

In Parijs zorgt een hevige discussie tussen Leontine en haar vader ervoor dat Leontine haar koffers pakt en richting Nevele reist. Hoewel haar drie nonkels haar met open armen ontvangen, kunnen ze niet vermijden dat tante Cordula haar wil wet is. Hun Parijse nichtje kan in Nevele verblijven wanneer ze werkt voor kost en inwoon. Leontine maakt in Nevele kennis met de dorpsbewoners en hun dagelijkse bezigheden. De vaak bekrompen ideeën van de landelijke bevolking staan haaks tegenover de eerder frivole denkwijze van de Parijse twintiger.
De botsing van de twee werelden zorgt voor ontelbare amusante filmmomenten. Wanneer Cupido de hoeve van de kinderen Goetgebuer bezoekt en zijn pijlen op tante Cordula richt, volgen er hilarische taferelen.

Wafelijzers en schietgeweren
Nevele 1939, vlak voor Wereldoorlog II.

Alles gaat zijn dagdagelijkse gangetje op de hoeve van de familie Goetgebuer tot er in het dorp geruchten opduiken dat de oorlogszuchtige Duitsers via België naar Frankrijk willen trekken. Even later wordt de man van Leontine opgeroepen naar het front. Tijdens de oorlog worden de kinderen Goetgebuer verplicht twee gewonde Duitse soldaten onderdak te verlenen. Hoewel in de film de figuur van Leontine centraal staat, zijn het andermaal de drie broers en tante Cordula die de show stelen.

Pasen

Vlaanderen anno 1935

Wanneer antichrist Frans Martens voelt dat zijn dagen geteld zijn, stuurt hij zijn dochter Virginie bij pastoor Moens met de vraag of hij hem de laatste sacramenten wil toedienen. De oerconservatieve Moens weigert, maar moet onder druk van zijn kerkelijke overste toch ingaan op het verzoek, dit terwijl Moens vindt dat de man door God niet genoeg kan worden gestraft voor zijn levenswijze. Wanneer Frans Martens enkele dagen later sterft, weigert Moens hem te begraven omdat zijn dochter niet over het geld beschikt om de begrafenisdienst te betalen. De onderpastoor, Lucas Vanoverschelde, vindt echter dat Virginie niet gestraft moet worden voor de levenswijze van haar vader en geeft haar de centen die nodig zijn om haar vader te begraven. De naïeve onderpastoor Vanoverschelde beseft niet dat zijn handeling zijn leven voor goed zal veranderen.

wafelijzers.jpg
Schermafbeelding 2021-03-16 om 21.27.15.

Moatje
Astaire Dierickx, vrijgezel en levensgenieter, gaat voor observatie naar een ziekenhuis. Hij amuseert er zich kostelijk met zijn kamergenoot Wimke en de jonge verpleegstertjes en kan het niet nalaten Zuster Alegonde, de overste van de kliniek, af en toe eens flink op stang te jagen. Astaire voelt er zich in zijn sas tot de dokter hem het pijnlijke nieuws komt vertellen dat hij aan longkanker lijdt en nog maar een paar maanden te leven heeft. Vanaf het ogenblik dat zijn familie dit te weten komt scharen ze zich rond zijn ziekbed om te voorkomen dat zijn fortuin hen zou ontglippen. Astaire heeft echter andere, veel grootsere plannen met zijn fortuin.

moatje_cover.jpg
DK DK.png
bottom of page